Drets de propietat intel·lectual

Tots els textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Sitges Instal·lacions 2014 S.L. Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Sitges Instal·lacions 2014 S.L., qualsevol manipulació o alteració d'aquesta pàgina, no assumint Sitges Instal·lacions 2014 S.L. cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se de l'esmentada manipulació o alteració per tercers.

En particular, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats mitjançant l'autorització expressa de Sitges Instal·lacions 2014 S.L. i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de Sitges Instal·lacions 2014 S.L. dels drets de propietat intel·lectual indicats.

De la mateixa manera, queda prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis que contingui. L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos