Sitges Instal·lacions 2014 S.L.

c/ Illa de Cuba, 47

08870 SITGES (Barcelona) Espanya

NIF B66354564 

Les presents Condicions Generals regulen l'ús del Lloc Web d'Internet www.sitgesinstal.com que Sitges Instal·lacions 2014 S.L. posa a la seva disposició com a Usuari.

Sitges Instal·lacions S.L. 2014 es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals així com altres condicions o instruccions aplicables a aquest lloc Web. Així mateix, Sitges Instal·lacions 2014 S.L. es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar aquest Lloc Web en qualsevol moment.

El contingut d'aquest Lloc Web, és, llevat que s'indiqués de manera expressa el contrari, propietat intel·lectual de Sitges Instal·lacions 2014 S.L.

Així mateix, l'accés a aquesta web o la seva utilització per part dels seus Usuaris, no s'ha de considerar com a l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu, la titularitat o propietat del qual correspongui a Sitges Instal·lacions 2014 S.L.

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos